מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מנהל: ד"ר אבי פרץ

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית מרכזת את התחומים הבאים:
א. בקטריולוגיה
ב. סרולוגיה נגיפית וחידקית
ג. מיקולוגיה
ד. פרזיטולוגיה
המעבדה המיקרוביולוגית עוסקת בזיהוי מגוון רחב של מיקרואורגניזמים פתוגניים מדגימות קליניות שונות כדוגמת דם, שתן, נוזלCSF  , מוגלות, נוזלי גוף וכו' וקביעת רגישותם לתכשירים אנטיביוטיים בשיטות שונות. בנוסף למעבדה תפקיד מרכזי בתחום מניעת זיהומים והיא מהווה חלק מהיחידה למחלות זיהומיות של ביה"ח. במסגרת תפקיד זה מעניקה המעבדה ייעוץ לכלל מחלקות ביה"ח בכל הקשור לאופן נטילת הדגימות ותרגום תוצאות הבדיקה.
המעבדה המיקרוביולוגית מצוידת במיטב הטכנולוגיה הדיאגנוסטית החל ממערכות לביצוע תרביות דם, מערכת אוטומטית לזיהוי חיידקים וקביעת רגישותם לאנטיביוטיקה (VITEK 2 ), מיקרוסקופיה פלורוסצנטית וטכנולוגיה המבוססת על ביולוגיה מולקולרית. על מנת להבטיח תוצאות אמינות ומדויקות למעבדה תוכנית בקרת איכות פנימית המבוססת על המלצות וסטנדרטים של האגודה האמריקאיות למיקרוביולוגיה (ASM ) והארגון העולמי למעבדנות רפואית (CLSI ) ותוכנית בקרת איכות חיצונית מעולה. 

דרכי תקשורת: 
מנהל המעבדה: 04-6652567 
מעבדה: 04-6652322 
מזכירה: 04-6652560 
פקס: 04-6652472 
דואר אלקטרוני (מנהל המעבדה) aperetz@poria.health.gov.il

צוות המעבדה: 
ד"ר אבי פרץ - מנהל המעבדה 
גב' דינה ברודצקי (M.Sc ) - אחראית בקטריולוגיה כללית 
גב' נטליה איסקוביץ - אחראית בקרת איכות 
גב' נינה פסטוך 
גב' אנה קויפמן 
גב' טניה גליאטמן 

אקדמיה: 
מעבר לשירות הדיאגנוסטי לוקחת המעבדה חלק גם בהוראת סטודנטים לרפואה מהפקולטה לרפואה בגליל במסגרת הקורס מחלות זיהומיות ודלקת, סטודנטים לביוטכנולוגיה ממכללת תל חי ומאפשרת ביצוע עבודות מחקרלתארים מתקדמים. 
תחומי מחקר עיקריים: 
א.פתוגנזה ועמידות לאנטיביוטיקה של החיידק Helicobacter pylori 
ב.דלקות קרנית הנגרמות ע"י הטפיל . Acanthamoeba 
ג.מוערבות הטפיל קריפטוספורידיום בתחלואת מעיים בקרב ילדים 
ד.מרקרים מעבדתיים לתהליכי זיהום 

רשימת פרסומים אחרונים :
 

1. Shmuel G, Avi P, Amos W, Heather S, Fouad A, and Modi N. External Ophthalmomyiasis Caused by a Rare Infesting Larva, Sarcophaga argyrostoma. Case Reports in Ophthalmological Medicine. 2013. 

2. Avi P, Claudia S, Evgeny F, Anna R, Diana B, and Farid N. A rare bacteremia caused by Cedecea davisae in patient with chronic renal disease. The American journal of case reports 14 (2013): 216. 

3. Abozaid S, Peretz A, Nasser W, Zarfin Y. Rare infection-prolonged A. naeslundii bacteremia caused by severe caries. Harefuah.152.7 (2013)379-80. 

4. Shmuel G, Avi P, and Modi N. Endogenous endophthalmitis with an unusual infective agent: Actinomyces neuii. European journal of ophthalmology (2011): 0. 

5. Yefet E, Abozaid S, Nasser W, Peretz A, Zarfin Y. Unusual infection-Pasteurella canis bacteremia in a child after exposure to rabbit secretions. Harefuah.150.1(2011)13-5. 

6. Shmuel G, Avi P, Haneen J, Modi N. Acanthamoeba keratitis: review article. The Israel Association Journal (IMAJ) . 15(2013). 182-185. 

7.Avi P ,Eleonora Dinisman-Z ,Anna K, Diana B, Natalya I, Tatyana G M.Sc1, Nina P andMaya P. Susceptibility of 45 Streptococcus bovis Isolates to five Antibiotic Agents. International Journal of Antimicrobial Agent. Dac 2013. 

8. Avi P, Anna K, Eleonora D, Diana B and Kozitta L. Do wheelchairs spread pathogenic bacteria within hospital walls?. World Journal of Microbiology and Biotechnology (2013): 1-3 

9.. Shmuel G, Avi P, Haneen J, Anna K, and Modi N. Acanthamoeba keratitis: study of the 5-year incidence in Israel. British Journal of Ophthalmology. 97.11 (2013).1382-1383. 

10. Avi P Avi O, Hanna K, Diana B, Natalya I, Tatyana G and Maya P. BACTEC TM FX System as a tool for culturing gastric biopsies and Helicobacter pylori diagnosis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. (2013) 

11. AviP, Avi O , Omar N , Diana B , Tatyana G , Sofia S and Maya P. Resistance of Helicobacter pylori to Tetracycline, Amoxicillin, Clarithromycin and Metronidazole in Israeli children and adults. The Journal of Antibiotics 

חזור לראש העמוד

מבנה מס' 12 - חזרה למפת התמצאות