ועדות

ועדת הדרכה

יו"ר: מר שמעון סבח, מנהל אדמינסטרטיבי

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: מר שמעון סבח, מנהל אדמניסטרטיבי

ועדת הלסינקי

יו"ר הועדה: ד"ר אבי און, מנהל יח' גסטרו ילדים

ועדת בטיחות

יו"ר מר סלבה לייבוביץ