מנהלי מחלקות מינהל ומשק

גב' אטיאס מיכל

ממונה על פניות הציבור

עו"ד אלון דר

מנהל מח' משפטית

מר בן יוסף רמי

מנהל מח' כלכלה ותקציב

מר בנאי דן

מנהל מח' תחבורה

גב' גולובקין אולגה

מנהלת משאבי אנוש

מר חלפון יורם

מנהל מח' הנדסה ביו-רפואית

מר נחום שמעון

מנהל מח' שינוע פנים

גב' פישר ליאת

מנהלת מחלקה לרישום מידע רפואי

מר שמש אפי

מנהל מחסן ציוד רפואי

אינג' שלמנזון אלכס

מהנדס המרכז הרפואי ומהנדס פרוייקטים

גב' מיכל ביליה

מנהלת השירות