מכתבי תודה

 

תודה למכון IVF

תודה לאחות אורולוגיה

תודה לפנימית ב

תודה טיפול נמרץ וכירורגיה

תודה זימון תורים

תודה לשיקומית

תודה משרד הדימות

תודה חדר לידה, ילודים, יולדות

תודה פנימית א

תודה פלסטיקה

תודה אורתופדית

תודה אונקולוגיה, דימות, כירורגיה

תודה קרדיולוגיה

תודה משרד קבלת חולים

תודה לצ'יקו הגבסן

תודה גסטרו

תודה יחידת עיניים

תודה מיון

תודה א.א.ג

תודה דיאליזה

תודה פה ולסת

תודה למחלקת ילדים

פנימית ב' - פברואר 2014

פנימית ב' - אוקטובר 2013

מחלקת יולדות - ספטמבר 2013

אגף אמהות - אוקטובר 2013

חדר לידה - יוני 2013

המחלקה לרפואה דחופה - יוני 2013

ליצנים רפואיים - יוני 2013

קרדיולוגיה וטיפול נמרץ לב - ספטמבר 2012

עיניים - ספטמבר 2012

יולדות - ספטמבר 2012

פנימית ב' - ספטמבר 2012

שיקומית - אוגוסט 2012

פנימית ב' יולי 2012

מלר"ד וקרדיולוגית - יולי 2012

אף אוזן גרון יוני 2012

מחלקת הרדמה - יוני 2012

אגף אמהות - 3.6.12

מחלקה אורטופדית 26.3.12

מחלקת ט.נ פגים וילודים 26/02/12

מחלקה פנימית ב'-17/02/2012

מחלקה אורטופדית- 05/02/2012

פנימית ב'- 26/02/12

מרפאה אורטופדית 15/12/2011

אונקולוגית 19/12/2011

אורולוגית/מלר"ד 15/12/2011

גסטרו 25/12/2011

אונקולוגית 27/12/2011

מלר"ד 14/02/12

עיניים, 05/12/2011

פנימית ב' 16/01/2012

מלר"ד 24/01/2012

אורטופדיה 30/01/2012

רנטגן 02/02/2012

רנטגן 08/08/2011

מחלקה שיקומית 30/08/2011

כירורגית 05/10/2011

מלר"ד 15/09/2011

רנטגן 27/09/2011

יולדות 09/2011

דיאליזה/עיניים 23/10/2011

פנימית א' 02/10/2011