רישום מידע רפואי

מנהלת: גב' ליאת פישר

תיאור כללי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת בניהול מאגר מידע רפואי של תיקי המטופלים. המחלקה אמונה על שמירת תיקי האשפוז והמיון של המטופלים בהתאם לתקנות הארכיונים.

צוות המחלקה כולל רשמות רפואיות, אשר אחראיות למתן קודים בינלאומיים לאבחנות הרפואיות. מידע זה עובר למשרד הבריאות. בצוות גם מזכירות רפואיות העוסקות בתיעוד רפואי ועובדי ארכיון האחראים על אחסון התיקים.

המחלקה מטפלת בכל דרישה למתן העתקים של מסמכים רפואיים מתוך כל הרשומות הרפואיות בבית החולים (אשפוז, מיון, מרפאות, יחידות ומכונים). המטופל זכאי לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו על פי חוק זכויות החולה ובהתאם לנהלי משרד הבריאות והנחיות בית החולים.

קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על ידי משרד הבריאות.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ובהפקדה לחשבון בית החולים בבנק הדואר.
 
העתק מהרשומה הרפואית ניתן לקבל במספר אופנים:

א). רשומה רפואית של מטופל ניתן לקבל:

  1. על ידי בקשה כתובה מהמטופל עצמו.
  2. בקשה מהמטופל באמצעות מיופה כוח.
  3. אפוטרופוס טבעי של המטופל (הורה לילד עד גיל 18).
  4. אפוטרופוס על פי צו (יש להציג את הצו).
  5. צו בית משפט המורה על מתן המסמכים.

ב). רשומה רפואית של נפטר ניתן לקבל:

  1. באמצעות הצגת צו ירושה.
  2. צו קיום צוואה.
  3. אם טרם הוצא צו ירושה באמצעות תצהיר חתום על ידי היורש המאומת על ידי עו"ד. (מצורף קישור לטופס).

יש להציג תעודת זהות בעת הגשת כל בקשה.

מטופל אשר טרם הסדיר חוב לבית החולים בגין ביקור בחדר המיון, וצריך העתק מגליון המיון לצורך הבאת התחייבות מקופת החולים, יפנה לארכיון הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00,
טלפון 04-6652580, פקס 04-6652229.

בכל יתר הבקשות לקבלת העתק מהרשומה הרפואית (כגון: סיכום אשפוז, תיק אשפוז מלא או חלקי, תיק מרפאה, תיק פוריות) יש לפנות לתיעוד הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00.
טלפון 04-6652317, פקס, 04-6652708.

מומלץ לפנות מבעוד מועד מכיוון שתהליך איסוף המסמכים וצילומם אורך לפחות שבועיים.

מנהלת המחלקה: גב' ליאת פישר
 


טלפונים 

מנהלת: 
גב' ליאת פישר: 04-6652313

ארכיון רפואי: 04-6652580
תיעוד רפואי: 04-6652317

פקס:

04-6652708

04-6652229


חזור לראש העמוד