כח אדם - משאבי אנוש

מנהלת: גב' אולגה גולובקין

מחלקת משאבי אנוש מהווה יחידת סמך ומטפלת בכל הנושאים הקשורים לכ"א (עובדי מדינה, עובדי קרן מחקרים, עובדי קרנות קליטה, תורני חוץ, גמלאים, מתנדבים, בנות שירות לאומי וסטז'רים).

המחלקה מטפלת בכל הליכי הגיוס והקליטה של כ"א לביה"ח (כלל פרסום מכרזים).

הטיפול השוטף בענייני עובדים, הסכמים חדשים, קידום עובדים, מינויים חדשים, הדרכת עובדים לפי דרישות מקצועיות וביה"ח, ניעות עובדים ועוד.

תהליך הטיפול נמשך עד לפרישתו של העובד לגמלאות.

המחלקה פועלת בימים א,ב,ד,ה בשעות 07.00 עד 16.00
ביום ג' אין קבלת קהל


דף אישי מנהלת המחלקה

הפנייה למחלקה ע"פ החלוקה הסקטוריאלית כאשר לכל סקטור ממונה עובדת אחראית:


ענף סיעוד
מנהלת: גב' משה עופרה - טיפול ואחריות בסקטור סיעוד כולל כוח עזר ואלונקאים.
שעות קבלה 08.30 – 15.30
טלפון 04-6652603
מייל Omoshe@pmc.gov.il

מרכזת כ"א: גב' מירית רחמני
שעות קבלה 08.30 – 13.30
טלפון 04-6652602
מייל Mrachmani@pmc.gov.il


ענף פארא רפואיים
מנהלת: גב' אילנה ממן - טיפול ואחריות על הסקטור וכן אחראית על מזכירות המחלקה.
שעות קבלה 07.00 – 14.00
טלפון 04-6652611
 מייל Imaman@pmc.gov.il


מדור רופאים
מנהלת: גב' ענבל דיטור - טיפול ואחריות בסקטור רופאים.
שעות קבלה 08.30 – 15.30
טלפון 04-6652610
מייל Iditur@pmc.gov.il

מרכזת כ"א: גב' דפנה פוגל
שעות קבלה 08.00 – 13.00
טלפון 04-6652411
מייל Dfogel@pmc.gov.il


מדור מנמ"ש

מנהלת: גב' אלה שוסטרוביץ - טיפול ואחריות בסקטור מינהל ומשק וכן טיפול בקרן מחקרים.
שעות קבלה 08.30 – 15.30
טלפון פנימי 04-6652563
מייל Ishustorovich@pmc.gov.il

מרכזת כ"א: גב' שרון הדר - אחראית על שכר עידוד
שעות קבלה 9.00-13.00
טלפון פנימי 04-6652607
מייל shadar@pmc.gov.il


מדור הדרכה ורווחה
מרכזת: גב' צרפתי תגל
שעות קבלה 9.00-12.00
טלפון פנימי 04-6652597
מייל ttsrefati@pmc.gov.il


חזור לראש העמוד