הנדסת פרוייקטים ובטיחות

מנהל: אינג' אלכס שלמנזון

טלפונים


04-6652466
04-6652215

פקס: 04-6652494

מנהל: אינג' אלכס שלמנזון