מערכות מידע ומיחשוב

מנהל: מר אופיר ורטהיים

מחלקת מערכות מידע בבית החולים הינה מחלקה שבאחריות טיפולה כלל המערכות הממוחשבות בבית החולים. 

המערכות הממוחשבות מכילות את כל תחנות העבודה, שרתים, מדפסות, מתגים, סורקים ועוד. 

המערכות הממוחשבות בבתי החולים גדלו באופן משמעותי בשנים האחרונות, נוספו מערכות טלפוניה במעגל סגור, מערכות בקרה, טלפוניה ועוד.
וכמו כן מערכות הדימות עברו לאחריות של מחלקת מערכות מידע.
 

כמות הדרישה להשתמש במשאבי רשת של בית החולים גדלו בשנים האחרונות ויוסיפו לגדול באופן משמעותי בשנים הבאות . 

אנשי מערכות מידע בביה"ח חייבים לעקוב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יש רצון של המשתמשים להשתמש בכל המשאבים ועל מנת לאפשר למשתמש להשתמש ללא פגיעה במידע אנחנו מטפלים בפתרונות אבטחת מידע (NAC, DRP, SIM ) על מנת לאפשר את השימוש בעגלות במחלקות, שימוש WIFI, מערכות שימור ידע ועוד. 

קיימות גם דרישות טכנולוגיות המגיעות גם מהמטופלים בבית החולים (אינטרנט חיצוני, מידע לטובת המטופל, תיק רפואי ועוד). 

מערכות מידע יספקו למשתמשים השונים מערכות תומכות תוך שמירה על הידע והמידע 

טכנולוגיות המידע מחולקות ל 4 נושאים עיקריים: 

1.חומרה - שרתים, תחנות עבודה, מדפסות, עגלות. 

2.תקשורת - פנימית וחיצונית (אקטיבית פסיבית NAC רשתות אלחוטיות ועוד) 

3.תוכנות ויישומים - תוכנות מדף תוכנות בפיתוח מקומי. 

4.מערכות נתמכות - בקרה, טלפוניה, דימות, מכשירים רפואיים, טלפוניה במעגל סגור ועוד.