מנהלה ומשק

אחזקה

מנהל: אינג' אלכס שלמנזון

אלונקאים

מנהל: מר רונן מלכה

בטחון

קב"ט: גרשון ז'ידוביצקי

גזברות

מנהלת הכספים: גב' לילך גסטר

הנדסה ביורפואית

מנהל: מר יורם חלפון

הנדסת פרוייקטים ובטיחות

מנהל: אינג' אלכס שלמנזון

חצר - שינוע פנים

מנהל: מר שמעון נחום

כח אדם - משאבי אנוש

מנהלת: גב' אולגה גולובקין

כלכלה ותקציב

מנהל: מר רמי בן יוסף

מחלקה משפטית

מנהל: עו"ד אלון דר

מחסן משקי

מנהל: מר אריאל בן ציון

מחסן ציוד רפואי

מנהל: מר אפי שמש

מערכות מידע ומיחשוב

מנהל: מר אופיר ורטהיים

מטבח

מנהל: מר שלומי אוחיון

מערך טכסטיל

מנהל: מר הרון נגלבאץ'
12לעמוד הבא