קורס איכות וחווית השירות

קורס ראשון לאיכות וחווית השירות לצוות העובדים במרכז הרפואי פדה-פוריה

קורס ראשון לאיכות וחווית השירות התקיים במרכז הרפואי פדה-פוריה, במסגרת פעילות הנהלת המרכז הרפואי לקידום איכות ולשיפור חווית השירות למטופלים ולבני משפחותיהם.
הקורס כלל ארבעה ימי פעילות והדרכה, בהשתתפות  25 מעובדי המרכז הרפואי, מכלל הסקטורים,  בהובלת קרן מנדל, מרכזת תחום הבטחת איכות, מלכה אמר-מדמון, מנהלת הסיעוד ומיכל ביליה, מנהלת חווית השירות.

"התמקדנו  בהכרת המתודות הקשורות בשיפור תהליכי איכות, הקמת צוותי שיפור והקניית כלים לשיפור חווית  השירות לצד תכנים הקשורים במדידת איכות במרכז הרפואי, צוותי שיפור, מדדים לאומיים, חווית השירות למטופל ולבני משפחתו" ציינה מלכה אמר מדמון, מנהלת הסיעוד . 

איילת גרינבאום, מנהלת אגף שירות במשרד הבריאות, הציגה למשתתפים את תפקידי האגף בדגש על המטופל במרכז, כיעד מרכזי של משרד הבריאות.  איילת סיפרה על התכניות הלאומיות לשיפור חווית המטופל  וחווית המטופל כחלק מאיכות הטיפול הרפואי והשפעותיה על התוצאות הקליניות. במפגש האחרון הציגו המשתתפים תוצרים הקשורים לתהליכי שיפור וחווית השירות במחלקותיהם. משתתפי הקורס ישמשו בהמשך נאמני איכות ושירות במחלקות בהן הם עובדים.

" איכות וחווית השירות מהווים ערכים חשובים לקידום מצוינות במרכז הרפואי. ביכולת שלנו לשיפור וייעול תהליכים באופן מתמיד תוך הצבת רף של סטנדרטים במטרה  להבטיח רמת טיפול ושירות מקצועי ואיכותי  למטופלים. אני שמחה שהרחבנו את מעגל הפעילות ומאמינה  שנאמני הנושא אשר קיבלו בקורס כלים חדשים יובילו תהליכים אלה  במחלקות מתוך שאיפה שהידע יהיה נחלת כלל העובדים במרכז הרפואי" סיכמה קרן מנדל.