מובילים בהוראה

צוות הנהלת הפקולטה לרפואה בגליל הגיע לפגישת עבודה עם סגל ההוראה במרכז הרפואי פדה פוריה.

צוות הנהלת הפקולטה לרפואה בגליל ובראשם הדיקן, פרופ' רן טור כספא, הגיעו ביום שני 24.11.14, לישיבת עבודה עם צוות המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה. חברי הנהלת הפקולטה נפגשו עם כל מנהלי המחלקות והיחידות שאליהן מגיעים הסטודנטים בסבבי לימוד. סה"כ 23 מחלקות.

ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה פוריה ציין כי "הוראת הסטודנטים מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות המרכז הרפואי, ותורמת לשיפור באיכות הטיפול הרפואי הניתנת במחלקות".

פרופ משה בן עמי, סגן הדיקן ומנהל האגף לאם וליילוד, הוסיף " יש לציין את הנכונות וההתלהבות הרבה של הצוות בכל מחלקות המרכז הרפואיבהוראת הסטודנטים. המשובים של הסטודנטים על מרבית המחלקות, הם מצוינים. הישגי הסטודנטים בבחינות הגמר הארציות אינם נופלים מהישגיהם של הסטודנטים בפקולטות הותיקות

מנהלי המחלקות דיווחו על הישגים מרשימים של הסטודנטים במבחנים על החומר הנלמד במחלקה וציינו כי רמתם של הסטודנטים והמוטיבציה שלהם להשקיע וללמוד הינם גבוהים ביותר.

פרופ' טור כספא סיכם את היום ואמר, "הפגישות בין חברי הסגל הבכיר במרכז הרפואי והנהלת הפקולטה הדגישו את היות המרכז הרפואי פדה פוריה בי"ח מוביל בהוראה בפקולטה לרפואה. דנו בנושאים הקשורים להעמקת המחקר בביה"ח ומינויים אקדמיים של רופאי המרכז הרפואי פדה פוריה " הדיקן הודה למנהלי המחלקות על ההוראה המעולה במרכז הרפואי פדה פוריה וציין כי הוא מברך על שיתוף הפעולה ההדוק עם אנשי הסגל והנהלת המרכז הרפואי.