עלון הביואתיקה

העלון נועד להעלות את המודעות לסוגיות הביואתיות ולמורכבותן