לוח פעילויות

שם המרפאה

אחראיות

ימים ושעות פעילות

מיקום

טל' לזימון תורים

 

א.א.ג.

ד"ר ס. גושן ורופאי יח' א.א.ג.

ימים א'-ה'
שעות 08:00-15:00

מרפאות חוץ
קומה ב'
חדר 223

04-6652433

 
 

א.א.ג. ראש צוואר

ד"ר שלמה מרחבי, יח' א.א.ג 

יום א', ג'  
10:00-15:00

 

מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 125

 04-6652291
04-6652283
     

אורולוגיה

ד"ר א.
קונסטנ
טינובסקי, יח' אורולוגיה

ימים א'-ה'
שעות 08:00-15:00

בניין כירורגי (מס' 1)
 קומה 5

04-6652291
04-6652283

 

אונקולוגיה

ד"ר סוהיל נסראללה

ימים א', ב', ג', ה'
08:00-14:00

מכון אונקולוגי

04-6652400

 

אורטופדיה כללית

מח' אורטופדיה

יום א'
08:00-12:00

מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 123

04-6652291
04-6652283

 
 אורטופדיה ילדיםד"ר יקטרינה ליפובסקי
מח' אורטופדיה
 

יום א'
08:30-12:30
יום ג'
פרקי ירך בתינוקות
8:30-10:30

 

מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 122

 04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
כף יד
ד"ר בילאל שחאדה, מח' אורטו' יום א'
08:30-13:00
מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 121
04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
פרק ירך 
ד"ר יחזקאל בן יחזקאל, מח' אורטו' יום ג'
09:00-12:00
מרפאות חוץ
חדר 122
04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
כתף 
ד"ר אליאס  מח' אורט' יום ג'
09:00-11:00
מרפאות חוץ
קומה א'

חדר 121
04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
כף רגל
ד"ר סלמה יוסף, אורטופדית יום ג'
09:00-12:30

מכון לואיס מרפאת מכשירים -
יום ב'
12:00 - 13:15
מרפאות חוץ
חדר 123


זימון תור דרך מכון לואיס
04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
ברך
ד"ר פינקלשטיין אורטופדית יום ה'
09:00-12:30
פעם בחודש ביום חמישי הראשון של החודש
מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 123
04-6652291
04-6652283
 
אורטופדיה
גב

ד"ר כאמל חמוד

מח' אורטופדית

יום ה'
09:00-12:00
מרפאות חוץ
קומה א'
חדר 120
04-6652291
04-6652283
 
גניקואונקולוגיה ד"ר אילן אטלס יום ב'
09:00-14:00
יום ג'
09:00-13:00
מרפאות חות חדר 127
מכון אונקולוגי 04-6652400
 
גסטרו-אנטרולוגיה ד"ר מאיה פריצקי, מנהלת גסטרו המכון עובד 5 ימים בשבוע
בין השעות 07:30- 15:00
בניין כירורגי קומה
קומה 5

04-6652440
04-6652442
 
גסטרו ילדים ד"ר אבי און,
מנהל גסטרו ילדים
יום א'
08:30-14:00

יום ב'
08:0-15:00 (מכון גסטרו')

יום ד'

הפרעת אכילה בילדים אחת לחודש
חדר 126,127, 12804-6652291
04-6652283
04-6652493
 
המטולוגיה ד"ר שי יגנה
מנהל המטולוגיה
יום א'
08:00-14:00

יום ה
08:00-14:00
מכון אונקולוגי

מרפאות חוץ
חדר 122, 123
04-6652400
04-6652291
04-6652283
 
טרום ניתוחית יום ג'
13:00-15:00
יום ד'

09:00-15:00
יום ה
09:00-14:00 (פעם בחודש. ביום ה השני בכל חודש)
מרפאות חוץ
חדר 126

מרפאות חוץ
חדר 121
04-6652291
04-6652283
 
ילדים כללית
נפרולוגית ילדים
מח' ילדים יום ג'
11:00-14:00
יום ה'
11:00-14:00
מרפאות חוץ
חדר 128
04-6652291
04-6652283
 
כירורגיה כללית  ד"ר משה זילברמן
יום ב': 08:30 - 12:00
יום ד': 08:30 - 14:00

יום ב'  - ד"ר ניסים גרון
12:00- 09:30
יום ב'  - ד"ר ניקולא אדיב
12:00- 08:30

יום ד' - ד"ר מילאד קרואני
09:30-14:00 

מרפאה בריאטרית
יום ב' - ד"ר מילאד קרואני
12:00-15:00
מרפאות חוץ
חדר 122, 12104-6652291
04-6652283
 
כירורגיה
שד
ד"ר זילברמן יום ב'
08:30-12:00
יום ד'

09:00-14:00
מרפאות חוץ
חדר 123
04-6652291
04-6652283
 
נוירולוגיה ד"ר וייספאפיר יום ה
07:45-09:30
מרפאות חוץ
חדר 128
04-6652291
04-6652283
 
 נפרולגיה פרופ' פריד נח'ול
וד"ר יבגני פרבר
 יום ב' ו- ג'
 
08:00-13:30
11:30 - 09:30
13:00 - 08:00
 מרפאות חוץ
חדר 120, 128 
 
04-6652291
04-6652283
 
נשים
ד"ר טל בוגניםיום א'
12:00-14:00
מרפאות חוץ
חדר 127
04-6652291
04-6652283
 
נשים – גיל מעבר וחיילותד"ר נסיה לנג
 
יום ה
09:30-13:00
מרפאות חוץ
חדר 127
04-6652291
04-6652283
 
נשים - נשים צואר הרחםד"ר אילן אטלס יום ג'
09:00-13:00
מרפאות חוץ
חדר 127
04-6652291
04-6652283
 
נשים
הריון בסיכון
ד"ר סופיה סולצמן יום ב'
08:00-15:00
מרפאות חוץ
חדר 125
04-6652291
04-6652283
 
עיניים
כללי
יח' עיניים ימים א'-ה'
שעות 08:00-15:00
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
 
עיניים
שדה ראייה
יח' עיניים

יום ב'
08:00-14:00

יום ד'
08:00-12:00

יום ה'
08:00-14:00

מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 4
04-6652291
 

עיניים

צלם רפואי

יח' עינייםמרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
 
עיניים
ילדים
 
ד"ר איתי בן ציוןיום ג'
14:00 - 09:00
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
     
עיניים
אוקולופלסטיקה
 ד"ר בן כנען רןיום א'
12:30-14:30
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
 04-6652291
 
עיניים טרום ניתוח יח' עיניים

יום ג'
08:00-14:00

יום ה'
08:00-14:00

מח' פנימית א'04-6652291
 
עיניים
רשתית

 

מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
 
עיניים
גלאוקומה
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
 
עיניים נויריאפטלמולוגיה  ד"ר חנין ג'אבלי חביביום ב'
08:00-14:00
יום ה
08:00-14:00
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
04-6652291
 
עיניים
אורתופטסטית
 
יח' עיניים

 

יום ג'
08:00-14:00
יום ד'
08:00-13:00

מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 1
04-6652291
 
עיניים
קרנית
ד"ר גרפי שמואל
ד"ר רנין אבו זהייא
 

יום ד'
08:00-14:00

 מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 220
 04-6652291
     
פלסטיקה יח' כירורגיה פלסטית יום ד'
08:00-14:00
מרפאות חוץ
חדר 127
04-6652291
04-6652283
 
פנימית כללי יום א'
12:30-15:00
מרפאות חוץ
חדר 126
04-6652291
04-6652283
 
פנימית ראות ד"ר קלאודיה סימסולו יום ד'
09:00-13:00

יום ב' (הראשון בכל חודש)

תפקידי נשימה במאמץ עבור לשכת גיוס
08:30-14:30
מרפאות חוץ
חדר 125
04-6652291
04-6652283
 
פנימית כללי פנימית ב' יום ד'
12:30-14:30
מרפאות חוץ
חדר 126
04-6652291
04-6652283
 
פנימית – סכרת ד"ר מריה גרשוביץ יום ה'
08:00-15:00
פעמיים בחודש
מרפאות חוץ
חדר 121
04-6652291
04-6652283
 
פה ולסת כללית יח' פה ולסת ימים א'-ה'
שעות 08:00-15:00
מרפאות חוץ
קומה 2
04-6652254
04-6652432
 
פה ולסת
פדודנטיה (ילדים)
ד"ר אנדה רוזן וולטרימים א'-ה'
שעות 08:00-14:00
מרפאות חוץ
קומה 2
 04-6652254
04-6652432
 

קרדיולוגיה
כללית

מח' קרדיולוגית יום ד'
09:00-14:00
מח' קרדיולוגית 04-6652291
04-6652283
     
קרדיולוגיה
הפרעות קצב וקוצבים
 קצב - ד"ר מרעי אברהים

קוצבים - ד"ר גיא רוזן
 יום ד'
09:00-14:00
 מח' קרדיולוגית 04-6652291
04-6652283
 
קרדיולוגיה
ילדים
ד"ר גור מיינצריום א'
09:00-13:00

יום ד'
09:00-13:00
מח' קרדיולוגית 04-6652493
04-6652291
04-6652283
 
 ראומטולוגיהד"ר מוחמד עדוי יום א'
08:30-12:30
יום ד'
08:00-13:00
 מרפאות חוץ
חדר 120
 04-6652291
04-6652283
 
שיניים
פריודונטיה
ד"ר ערן פרונט יום א'
08:00-14:00
מרפאות חוץ
קומה 2
04-6652254
04-6652432
 
שיננית יח' פה ולסת יום א'
08:00-14:00
מרפאות חוץ
קומה 2
04-6652254
04-6652432
 
שיניים
אורתודנטיה
ד"ר קרל יורק יום ה'
08:-14:00
מרפאות חוץ
קומה 2
04-6652254
04-6652432

חזור לראש העמוד