חופש המידע

ממונה על עמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

גב' טליה בן אבי - שטיינברג

כתובת מייל: Meida-med-cen@MOH.GOV.IL
טלפון: 02-5082535

להגשת בקשה למידע לחץ כאן