מפת התמצאות

בית החולים נמצא כעת בתקופת בינוי ופיתוח מואץ. עם סיום הבינוי באגף המיילדות ובפרוייקט הכניסה לבית החולים - תועלה לאתר מפה עדכנית


The hospital is now in construction and development. As to the end of constructions, we will uploada current map


المركز الطبي موجود في حالة تطوير وتجديد. عند الانتهاء سنرفق خريطة مفصلة.  


В настоящее время больница находится в стадии строительства и реконструкции. По окончании строительных работ центра материнства и проекта нового въезда на территорию больницы, на сайте будет размещена обновлённая карта- план