צוות COP - הטיפול במטופל

הצוות עוסק בקביעת נוהלים אחידים לטיפול במטופל, בניית תוכניות טיפול אחידות תוך התייחסות לקבוצות מטופלים הדורשים תוכניות טיפול ייחודיות, שיתוף תזונאית בכל שלבי הטיפול.