צוות AOP- אומדן המטופל

הצוות עוסק ביצירת תבניות אחידות לאומדן מטופל והתייחסות לקבוצות מטופלים הדורשים אומדנים ייחודיים. תכנון תוכניות בטיחות לצוותי הרנטגן והמעבדה.