צוות ACC- נגישות והמשכיות טיפול

הצוות עוסק ביצירת קריטריונים לאשפוז, דרכי העברת מידע בין מחלקות ביה"ח, הגדרת הליך מובנה ואחיד לשחרור מטופל.