אקרדיטציה בפוריה

מרכזת תחום אקרדיטציה גב' מלכה אמר מדמון

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה - 

המרכז הרפואי הממשלתי הראשון בעל תו תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות


בשנת 2013 הוסמך לראשונה המרכז הרפואי פדה, פוריה בתקן ה- JCIלאיכות ובטיחות בבתי חולים. המרכז הרפואי היה הראשון לקבל את תו התקן היוקרתי מכלל בתי החולים הממשלתיים בארץ והאתגר הגדול ביותר לאחריו היה שימור ההצלחה ושיפור ההישגים. בשנת 2016 הוסמך המרכז הרפואי בשנית כמרכז רפואי אקדמי- בהצלחה יתירה. ניהול תהליך כה מורכב עד להצלחה, חייב התגייסות מוחלטת של הנהלת המרכז, מחוייבות כלכלית וניהולית להצלחת התהליך, כתיבת תוכנית, קביעת שיטה להעברת המידע לצוותים, ביצוע בקרות, הנגשת הסטנדרטים והיעדים הבינלאומיים עד לאחרון העובדים. לאור הצלחת המבדק הראשון המרכז הרפואי מהווה עד היום מקור ללימוד ותמיכה עבור בתי חולים נוספים שהחלו את תהליך ההסמכה.

אז איך פעלנו: 

הליך ההסמכה נוהל תוך שילוב אנשי צוות מכלל הסקטורים בכל הרמות, לניהול נושאים מספר הסטנדרטים. גיוס אנשי צוות בעלי מוטיבציה וגישה חיובית לשינוי שיוכלו להוות מקור לחיקוי. יצירת אוירה של למידה, עשיה, עידוד לקיום שיתוף פעולה בין סקטורים, קביעת נושאים לניטור ושיפור, הטמעת שיטת העבודה החדשה כדרך חיים ארגונית ומקצועית ולא כ"התנהגות לפני מבדק". 

"מדברים הצלחה"- הוקמו צוותים לניהול כל נושא בספר הסטנדרטים, הוכרזו אנשי הצוות שנבחרו להובלת התהליך והרצאה בנושא הובלת שינויים, התקיימו ישיבות עבודה קבועות- למידה משותפת של כל פרק, קביעת יעדים, ליווי בכל שלב בכתיבת הנהלים, הצגת הצלחות בישיבות רב סקטוריאליות. 

"על הנייר"- נבנו מקורות ידע לצוותים ללמידה ועדכון- נכתבו ועודכנו נהלים, נכתבו פרוטוקולים, ניירות עמדה, תוכניות עבודה, הוקמה מערכת ממוחשבת לניהול בקרות ומבדקים, הוקם מערך שאלונים בנושאים שונים:ידע, נהלים, מדדי איכות. שאלונים לבקרה עצמית ולבקרה ע"י גורמים חיצוניים, סיירות וטרייסרים, לביצוע בקרות יזומות (מתוכננות ופתע) ע"י צוותים ברמות השונות, נערכו מבדקים פנימיים שנוהלו ע"י צוות המחלקה, בקרות עמיתים ממחלקות שונות בכלל הסקטורים, בקרות של הנהלת הסיעוד והנהלת המרכז הרפואי. 

"מחוץ לקופסה"- הוכנו סרטוני ווטסאפ לנושאים קריטיים- (קריאה לצוות החייאה, העברת מידע בין מטפלים (ISBAR), קבלת תוצאה קריטית), 

נערך הפנינג יעדים בינלאומיים- שכלל: חידונים, משחקי חשיבה, סימולציית "כשלים" ל- 6 היעדים. 

והתוצאות: 

המבדק הראשון עבר בהצלחה, והמבדק השני הסתיים בהישג חסר תקדים- ראשון ויחיד בארץ ללא אף ציון נכשל, בכל הפרמטרים שנבדקו!! (מעל 1300). 

ניהול התהליך ע"י הנהלת המרכז הרפואי, ההרתמות לניהול התהליך על פי התוכנית, ללא פשרות וללא קיצורי דרך הוכיחה לצוותים את מחוייבות ההנהלה להצלחת המרכז הרפואי- הלכה למעשה ובכך מיסדה את השינוי כדרך חיים ארגונית .  

ב- י"ב בתמוז, 20.06 התבשרנו שהמרכז הרפואי עבר את הבקרה בהצלחה והוכרז כ: 


המרכז הרפואי הממשלתי הראשון - בעל תו תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות
מרכזת תחום אקרדיטציה - גב' מלכה אמר מדמון

צוות ACC- נגישות והמשכיות טיפול

מובילים: ד"ר ערן טל-אור - מנהל המלר"ד, גב' ענת מויאל - אחות אחראית המלר"ד
הצוות עוסק ביצירת קריטריונים לאשפוז, דרכי העברת מידע בין מחלקות ביה"ח, הגדרת הליך מובנה ואחיד לשחרור מטופל.

צוות PFR - זכויות המטופל ומשפחתו

מובילים: ד"ר אמיתי אוברמן - מנהל מח' גריאטריה, עו"ד שולמית בלנק - הממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל
הצוות עוסק בהגדרת זכויות המטופל והטמעתם בטיפול היומיומי, הדרכת צוות ביה"ח בנושא.

צוות AOP- אומדן המטופל

מובילים: ד"ר יגנה שי - מנהל יח' המטולוגיה, גב' מונה פרץ - אחות אחראית יח' דיאליזה, גב' מקסין כהן - אחות אחראית אונקולוגיה
הצוות עוסק ביצירת תבניות אחידות לאומדן מטופל, תכנון תוכניות בטיחות לצוותי הרנטגן והמעבדה.

צוות COP - הטיפול במטופל

מובילים: ד"ר סעיד אבוזיד - סגן מנהל מח' ילדים, גב' שלומית שמילוביץ - מרכזת איכות בסיעוד
הצוות עוסק בקביעת נוהלים אחידים לטיפול במטופל, בניית תוכניות טיפול אחידות, שיתוף תזונאית בכל שלבי הטיפול.

צוות ASC - כירורגיה והרדמה

מובילים: ד"ר שלום לידז'י - אחראי חדר ניתוח, גב' חיה מרי - סגנית אח אחראי מח' אורטופדית
הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור מטופל טרום הרדמה, מהלך ניטור בעת ניתוח.

צוות PFE- הדרכת מטופל ומשפחתו

מובילים: גב' דינה גרנות - אחות אחראית מח' קרדיולוגית, מר עיסאם מנסור - הנהלת הסיעוד
הצוות עוסק בבניית תהליך הדרכה מסודר ואחיד המאפשר למטופל ומשפחתו להשתתף בהדרכה.

צוות QPS - שיפור איכות ובטיחות הטיפול

מובילות: ד"ר ענת סגל - רופאה בכירה ביח' ניהו"ס וביח' ט.נ. נשימתי, גב' אילנה עשהאל - אחות אחראית פנימית ב'
הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור איכות, עיבוד נתונים ומידע, בניית תוכנית המאפשרת שמירה על בטיחות ואיכות הטיפול.

צוות PCI - מניעת זיהומים

מובילים: ד"ר סובח סובח - מנהל מח' פנימית ב', גב' קוזיתא לבאי - מפקחת אפידמיולוגית בסיעוד
הצוות עוסק בבניית תוכנית כוללת למניעת זיהומים, ביצוע בקרות, ניטור טיפולים בעלי סכנת זיהום, חינוך הצוות למניעת זיהומים.

צוות GLD - ניהול ומנהיגות

מובילים: ד"ר יורי פרליץ - מנהל יח' הריון בסיכון גבוה, נועה סלע - עוזרת למנהל בית החולים
הצוות עוסק בארגון מטרות ביה"ח, חזון ביה"ח, ארגון וביצוע הנחיות, מינהל, ארגון ומנהיגות, כולל גיבוש תוכניות עבודה ברמת המחלקות והיחידות השונות

צוות FMS - ניהול מתקני ביה"ח ובטיחותם

מובילי הצוות: אינג' רון בן דן - מהנדס בית החולים, גב' בלה מונוסטרסקי - מרכזת שע"ח בסיעוד, ד"ר קרואני מילאד, מנהל יח' טראומה
הצוות עוסק בתכנון תוכנית מובנית למניעת סכנות פיזיות במבני ביה"ח, בקרת מבנים למניעת תאונות למבקרים ומטופלים, תכנון היערכות לשעת חירום, הדרכת עובדי הארגון בנושאי בטיחות ובטחון.

צוות SQE- הכשרת עובדים

מובילים: מר נחום סיון, סגן מנהל אדמניסטרטיבי וגב' טליה לבנת, מרכזת חת"ש בסיעוד
הצוות עוסק בהגדרת צרכי הדרכה של הצוותים, פיתוח צוות, הכשרת עובדים חדשים, הערכת תקופתית של עובדי הארגון.

צוות MCI - ניהול תקשורת ומידע

מובילים:מר דניאל זוהר - מנהל מערכות מידע ומיחשוב, גב' מירי טל - אחות אחראית חדר לידה, גב' ליאת פיניאן - מנהלת מח' רישום מידע רפואי
הצוות עוסק בתכנון ניהול הרשומה, שילוב ושימוש במידע, הגנה על מידע רפואי ואחר, שיפור דרכי התקשורת בין הארגון לקהילה.

צוות MMU- ניהול הטיפול התרופתי

מובילה - גב' ג'וליה ברטל, סגנית מנהלת הסיעוד
הצוות עוסק בארגון מחדש של תהליך הטיפול התרופתי, כתיבת נוהל מעודכן בנושא, שיפור תשתיות במחלקות.