חזון המרכז הרפואי

 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יהיה מרכז מוביל לאספקת שרותי רפואה ובריאות מתקדמים, מוביל באיכות הטיפול הרפואי ובאיכות השרות, בתמיכה בחולה ובני משפחתו ובשמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יראה כמטרה ראשונה במעלה את שיפור שרותי הבריאות לתושבי הפריפריה ולפיכך יפעל ללא ליאות בשאיפה לצמצום הפערים בשרותי הרפואה בין המרכז לפריפריה. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ישים את צרכי המטופל במרכז העשייה ותשומת הלב. המטופל הוא החוליה החשובה ביותר בשרשרת הטיפול ולפיכך יפעל בית החולים תוך חתירה מתמדת לשיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יפעל לשמירה על החוקים והנהלים המחייבים בתחומי פעילותו ובכלל זה חוק זכויות החולה וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וישמור על שוויון והגינות במתן שירותי רפואה לכלל מטופליו. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ייתן שרות לתושבי האזור בני כל הקבוצות האתניות בישראל. בדומה לכך יהווה סגל המרכז הרפואי מארג של בני הדתות והקבוצות האתניות השונות. המרכז הרפואי יטפח מרקם יחסי עבודה איכותי וישמור על המסורת ארוכת השנים של סובלנות, דו קיום ואחווה בין עדתית. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ישקוד על פיתוח ושיפור מתמיד של השירותים הניתנים בין כתליו. המרכז הרפואי יפתח מוקדי מצוינות רפואית ויטפח את רמת הידע והמצוינות של צוותי הרפואה ושל כלל עובדי המרכז, לטובת המטופלים.

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יקדם את המחקר הרפואי בצפון ויהווה מרכז לחוקרים ולמחקרים בתחומי הרפואה והפרה-רפואה, ישמש כנדבך מרכזי בהוראת הרפואה במסגרת בית הספר לרפואה בצפון, ייפתח ויקדם קשרים מקצועיים עם מוסדות רפואה בארץ ובעולם. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יקיים שתוף פעולה מתמיד עם גורמי הקהילה באזור, יחתור בשיתוף איתם להגשמת חזון בית החולים וימצב עצמו כמוקד לימוד, הכשרה וקידום לתלמידי ותושבי האזור. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יפעל תוך שמירה על זכויות העובדים ודאגה לפיתוח מתמיד של המשאב האנושי, תוך יצירת סביבה מקדמת ומטפחת לעובדי המרכז. 

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה יפעל תוך אחריות מרבית בניהול התקציב, שמירה וטיפוח מתקני בית החולים, המשאבים והציוד העומדים לרשותו.

חזון בית החולים PDF

      קוד אתי ארגוני


חזור לראש העמוד